Каталог

Приятели. Познавателна книжка по музика за първа възрастова група

Предмет Музика
Клас детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Росица Петкова
ISBN 9786192153601
Купи

Познавателната книжка „Приятели“ по музика за първа група е част от едноименната поредица и е разработена в съответствие с Държавния образователен стандарт по предучилищно образование на МОН. Тематичното съдържание включва занимателни задачи и игри, които са обвързани с предвидения за изучаване музикален материал и нотното приложение в книгата за учителя. То подпомага формирането на представи, умения и компетентности у децата от трите образователни ядра – възприемане, възпроизвеждане и музика и игра. В основата на дейностите с децата стои емоционалната активност с акцент на музикално-артистичната изява и импровизиране.

 

В познавателната книжка намира място и рубриката Колко много знам и мога, която дава възможност на учителя да регистрира постигнатото развитие на музикално-изпълнителските умения, спонтанната детска артистичност и формираната устойчива представа за музиката като едно от седемте изкуства.

 

Познавателната книжка по музика е иновативен образователен ресурс, който подкрепя педагога в работата му за формиране на позитивно отношение към музикалното изкуство.