Каталог

Приятели. Познавателна книжка по музика за втора възрастова група

Предмет Музика
Клас детска градина - 2 група ДГ (4-5)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Росица Петкова
ISBN 9786192153663
Купи

Познавателната книжка „Приятели“ по музика за втора група на детската градина е част от едноименната поредица и отговаря напълно на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование на МОН. Предложените теми и музикален материал дават възможност за ранно музикално развитие и формиране на позитивно отношение към видовете изкуства. Познавателната книжка е създадена с целта да предложи на учителя да използва музиката не само за развитие на основните музикални способности на детето, а и за цялостното му личностно развитие чрез изкуство. Образователното съдържание е съобразено с водещите теми по останалите направления и опосредства трайните междупредметни връзки, които ще формират компетентностите за възрастта. Изпълнението на песните и игрите, възприемането на произведенията за слушане и музикално-двигателните дейности са ориентирани към сензорното, умственото и интелектуалното развитие.

 

Регистрирането на постиженията на детето по отделните образователни ядра се извършва с помощта на музикално интелектуалните задачи от рубриката Колко много знам и мога в началото и в края на учебното време.

 

Познавателната книжка по музика е съвременен образователен ресурс за интересно, занимателно и приятно обучение по музика в детската градина.