Каталог

Приятели. Познавателна книжка по математика за 3. подготвителна група

Предмет Математика
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Познавателни книжки
Автори К. Гетова
ISBN 9786192152130
Купи

Познавателната книжка по математика от поредицата „Приятели“ отговаря на Държавните образователени стандарти за предучилищно образование. Тя е предназначена за 5 – 6 годишни деца в трета подготвителна възрастова група. При разработването на познавателното съдържание е използван приказният жанр. Детето е партньор на героите от приказката „Снежанка и седемте джуджета“ и заедно с тях овладява на практическа и игрово-познавателна основа количествените, пространствените и времевите отношения и открива геометрични форми в заобикалящата го действителност.

 

Предложените стихчета и римушки насищат емоционалната удовлетвореност на детето от участието му в конкретната педагогическа ситуация. Запознаването с графичните белези на числата (цифрите) се реализира чрез подходящи моторни упражнения, които стимулират развитието на зрително моторната координация. Технологията на педагогическата ситуация следва етапите на проява на формите на мисловния процес като познавателна функция, а именно преход от нагледнодействената към нагледно-образната форма, която е в основата на изграждане на представата за математическите отношения в заобикалящата действителност като психично новообразувание в интелектуалното развитие на детето. Включването му в собствена предметна математическа дейност, поставянето му в позицията на изследовател и емоционалността при подаване на учебния материал са основни дидактически изисквания, заложени в предложените педагогически ситуации в книжката.

 

На входящо и изходящо ниво са предложени задачи, които проследяват индивидуалните постижения на децата като очакван образователен резултат съобразно заложените критерии за учебно съдържание на ядрата на образователното направление. Така детският учител или родителят получава обективна информация за представите на детето за количествените, пространствените и времевите отношения между обектите, както и знания за геометричните фигури и форми.

 

Познавателната книжка по математика е съвременен образователен ресурс за овладяване на математическите компетентности на детето от трета подготвителна възрастова група.

 

Авторът