Каталог

Приятели. Познавателна книжка по математика за втора възрастова група

Предмет Математика
Клас детска градина - 2 група ДГ (4-5)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Катя Гетова-Тимчева
ISBN 9786192153625
Купи

Познавателната книжка „Приятели“ по математика за втора група на детската градина е част от едноименната поредица и отговаря напълно на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование на МОН. Тя съдържа дидактически материали за реализирането на 72 педагогически ситуации в 36 учебни седмици. Предложените задачи и упражнения формират у детето представи за количествени, пространствени и времеви отношения, за обектите от околния свят и геометричните фигури и форми, които се срещат в него. В ясно структурирана методическа последователност се дава възможност на учителя да стимулира развитието на интелектуално-познавателния потенциал на детето със средствата на математическата наука. Отново е използвана иновативната педагогическа технология за обучение по математика със средствата на приказния жанр. В педагогическите ситуации с практически и игрово-познавателни подходи се поставят основите на математическото знание и се мотивират децата за проява на математическо мислене. Доминиращи са практико-изпробващите и игрово преобразуващите методи. Предложените дидактични игри и задачки-закачки стимулират разбирането на основни логически отношения и развиват математическите способности.

 

Регистрирането на постиженията на детето по отделните образователни ядра се извършва с помощта на упражненията и задачите от рубриката Колко много знам и мога в началото и в края на учебното време.

 

Познавателната книжка по математика „Приятели“ за втора група е съвременен образователен ресурс за интелектуално познавателното развитие на детето и поставя основите на математическото мислене у него.