Каталог

Приятели. Познавателна книжка по конструиране и технологии за 3. подготвителна група

Предмет Конструиране и технологии
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Н. Цанев, М. Костова, Н. Христова
ISBN 9786192152123
Купи

Познавателната книжка по Конструиране и технологии от поредицата Приятели е предназначена за деца от 3. подготвителна възрастова група. Тя напълно отговаря на Държавните образователни стандарти за предучилищно образование на МОН. Тематичното съдържание обхваща задачи от всички ядра на направлението и позволява прилагане в практическа среда на овладените знания и умения от детето.

 

Във възрастта 5 – 7 години е особено важно да се развива фината моторика на децата. Това е продължителен процес, базиран на много упражнения и практически дейности, свързани и с интелектуална работа. Затова предвидените педагогически ситуации се реализират с помощта на подходящи приложения, които изискват от детето съсредоточено и точно изработване чрез рязане, лепене, декориране и др.

 

За постигане на очакваните резултати по направлението предлагаме 36 теми, по една за всяка учебна седмица. Втората педагогическа ситуация от хорариума се предвижда да се проведе с конструктивни материали, в практически план, чрез игра или други методически похвати. Насоките за провеждането им са подробно описани в книгата за учителя.

 

Конструктивната дейност е широка основа за интелектуалното, нравственото и естетическото развитие на децата. Ето защо тази познавателна книжка е полезен образователен ресурс за формиране на комплекс от компетентности в областта на конструктивните умения и технологичните знания на децата.

 

Авторите