Каталог

Приятели. Познавателна книжка по конструиране и технологии за първа възрастова група

Предмет Конструиране и технологии
Клас детска градина - 1 група ДГ (3-4)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Николай Цанев, Меглена Ангелова-Костова, Невена Христова
ISBN 9786192153571
Купи

Познавателната книжка „Приятели“ по конструиране и технологии за първа група е част от едноименната поредица и е предназначена за обучение и игра на 3 – 4-годишни деца. Тя е съобразена с Държавния образователен стандарт по предучилищно образование на МОН. Тематичното съдържание обхваща задачи от всички ядра на направлението и гарантира много упражнения и практически дейности за формиране на определени умения и сръчности на детето – рязане, лепене, прегъване, декориране и др.

 

Образователното направление Конструиране и технологии е онзи логически център, който позволява прилагане в практическа среда на овладени знания, умения и представи от всички други направления. Това може лесно да се проследи и в седмичните ключови теми, които насочват интеграционните взаимодействия. В специфичните за възрастта условия работата с разнообразни материали и използването на достъпни операции в различен контекст изграждат конструктивния опит на детето и осъществяват съответствие с образователния стандарт в типичната за възрастта познавателна среда.

 

Конструктивната дейност е широка основа за интелектуалното, нравственото и естетическото развитие на децата. Ето защо тази познавателна книжка е полезен образователен ресурс за поставяне основите на конструктивните и технологичните знания и умения на децата и изгражда у тях разбиране за ролята в живота на различни видове технически средства и съоръжения.