Каталог

Приятели. Познавателна книжка по изобразително изкуство за 3. подготвителна група

Предмет Изобразително изкуство
Клас детска градина - 3 ПГ група ДГ (5-6)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Д. Маркова
ISBN 9786192152154
Купи

Познавателната книжка за трета подготвителна възрастова група (5 – 6-годишни деца) е част от поредицата „Приятели“. Чрез нейното съдържание се предоставя възможност за постигане на целите и очакваните резултати, заложени в Държавните образователни стандарти за предучилищно образование в направление „Изобразително изкуство“. Основната идея е да се развиват и усъвършенстват уменията на децата да възприемат и пресъздават света, като същевременно се съхранява техният оригинален начин на изобразяване.

 

Картоните за индивидуална работа са разработени така, че да подкрепят усилията на учителите за създаване на изобразителни умения у децата. Предложени са разнообразни тематични изобразителни задачи, основани на игрови елементи за мотивиране на дейността, и илюстративен материал, провокиращ интереса на децата. Акцентира се както на овладяването на основни изобразителни умения и техники, така и на развитие на тяхната наблюдателност, внимание, въображение. Диагностичните задачи дават възможност за оценка на входното и изходното им ниво. Съдържанието на темите отговаря на идеята за връзка между образователните направления чрез интегриране на елементи от съдържанието на глобални теми, което подпомага разширяването на представите и опита.

 

С реализиране на поставените изобразителни задачи децата обогатяват образните си представи за особеностите на заобикалящата ги действителност и развиват изобразителните си способности по един естествен, достъпен и забавен начин.

 

Авторът