Каталог

Приятели. Познавателна книжка по изобразително изкуство за втора възрастова група

Предмет Изобразително изкуство
Клас детска градина - 2 група ДГ (4-5)
Тип издание Познавателни книжки
Автори Даниела Маркова
ISBN 9786192153656
Купи

Познавателната книжка „Приятели“ по изобразително изкуство за втора група на детската градина е част от едноименната поредица и отговаря напълно на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование на МОН. Тематичното съдържание е насочено към осигуряване на възможност за формиране, развитие и усъвършенстване на уменията на децата да възприемат и пресъздават света, съхранявайки своя оригинален начин за художествена изява. Във втора група продължава работата по изграждане на умения за целенасочени занимания по рисуване, моделиране и апликиране, за постигане на очакваните резултати в края на учебното време и наред с това за създаване на потребност у децата за художественотворческа дейност. В много от изобразителните задачи се предоставя възможност за варианти на изпълнение, за избор на предпочитани материали и техники или за самостоятелно творческо решение. Това подпомага учителя в задачата му децата да развиват по достъпен и забавен начин изобразителните си способности.

 

Регистрирането на постиженията на детето по отделните образователни ядра се извършва с помощта на темите от рубриката Колко много знам и мога в началото и в края на учебното време.

 

Познавателната книжка „Приятели“ по изобразително изкуство осигурява на детето възможност за проява на разнообразна изобразителна дейност и го подкрепя в желанието му да твори.