Новина

ОДОБРЕНО Родинознание за 1. клас - Какво ново?

 

Разгледай учебника и тетрадката с марката Анубис

     

 

Разгледай БРОШУРА с промените

 

Промени в програмата на МОН

 

Новите моменти в учебната програма по родинознание за 1. клас на МОН допълват и разширяват дейностите за формиране на ключови компетентности у първокласниците, насочени към развиване на техните граждански умения с акцент върху родолюбието и националната принадлежност. Допълнени са изисквания в следните области:

 

Компетентности в областта на българския език

✅ Разказва за красотата на природата и за труда на хората през различните сезони в България. 

✅ Рецитира стихотворения за България

 

Социални и граждански компетентности 

✅ Споделя гордостта си от успехите на известни български личности от родния край в областта на науката, културата, спорта, изкуствата.

✅ Опознава заобикалящата го действителност и я свързва с изграждането на ценности като родолюбие; уважение към бита и традициите на народа ни; почита нравствените добродетели и героизма на предците.

 

 

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество 

✅ Изразява и изобразява лични впечатления от красотата на българската природа.

 

 

Практически компетентности

✅Използва личния си опит при извършване на собствени проучвания; развива гражданските си умения с акцент върху родолюбието и националната принадлежност.