Каталог

Новини

Относно: Възражение срещу текстове в учебника по биология и здравно образование за 9. клас
25.09.18 г.

Учебниците на ИК „Анубис“ по биология и здравно образование са одобрени от българските учители и са предпочитани в работата им.

Според чл. 43 на Наредба № 10 на Министерството на образованието и науката за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, всеки проект на учебник минава през етапите: допускане до оценяване; оценяване на съответствието с програмите; оценка на пригодността на проектите за прилагане в училище и одобряване на учебника за използване в системата на общото образование. По повод получени възражения относно начина на представяне на психо-сексуалното развитие на човека през различните етапи на живота му в учебника на ИК „Анубис“ по биология и здравно образование за 9. клас бихме искали да напомним, че този учебник, както и всички останали проекти на издателството,  са преминали всички законови етапи на одобрение. За него са гласували и хиляди преподаватели по природни науки от цялата страна, които са счели за правилно поднасянето на учебния материал и са избрали да използват този учебник в работата си.  

Нещо повече. Коментираното учебно съдържание (за психо-сексуалното развитие на човека) е само малка част от представената тема „Оплождане и индивидуално развитие“, разработена според изискванията на учебната програма. Тя е застъпена и в учебния материал по биология и здравно образование за 8. клас (за ученици без интензивно изучаване на чужд език) и е представена по сходен начин във всички действащи учебници по биология и здравно образование, одобрени през 2017 г. Тя напълно съвпада с дискутираната тема в учебника за 9. клас (за ученици в гимназиите с интензивно изучаване на чужди езици). Учебникът за 8. клас се използва вече втора година в системата на училищното образование и досега в издателството не са постъпили никакви възражения нито от страна на родители, нито от страна на учители.

Изваждането от контекста на конкретната тема, разработена в учебника -  „Оплождане и индивидуално развитие“, на отделни изречения и изрази (част от илюстративния, а не от основния материал), е непрофесионално, целенасочено, злонамерено и изкривява цялостния ефект от разработената урочна единица.

В същото време се подценяват способностите на 16 годишните ученици да правят собствена преценка на прочетеното, както и тяхната информираност за процесите в сексуалното развитие на човека. Подценяват се и възможностите на учителя да поднесе по подходящ начин учебното съдържание, изисквано според учебната програма за съответния клас и съответния предмет.

В заключение бихме искали да подчертаем, че гимназиалното образование не е място, където общоизвестни научни факти могат и трябва да бъдат скривани или пропускани, само защото обществото е чувствително към тяхното съдържание. За една част от учениците гимназиалният етап е последният образователен етап, в който те получават знания по общообразователна подготовка. За друга – той е преход към далеч по-сложното като съдържание университетско образование. И за едните, и за другите ясното излагане на факти и примери от живота в този образователен етап е еднакво важно за бъдещото им развитие.

ИК „Анубис“, 25 септември 2018 г.

За контакти: Маркетинг и реклама, „Анубис-Булвест“, marketing@anubis-bulvest.com  

 

  

обратно към всички