Каталог

Новини

Обновените „Приятели“ внесени за одобрение в МОН
21.12.17 г.
В рамките на процедурата по одобрение на нови познавателни книжки за
детските градини за 3 и 4 подготвителна група, Издателска къща „Анубис“
внесе за одобрение в МОН два пълни комплекта по всички образователни
направления за двете възрастови групи в съответствие с новия държавен
образователен стандарт. Сред техните автори са доц. Татяна Борисова
(направление „Български език и литература“), към чийто екип се е
присъединила и доц. Анна Георгиева. Доц. Катя Гетова отново ръководи екипа
по направление „Математика“. Новото направление „Околен свят“ е създадено
под ръководствтото на познатите и успешни автори проф. Надежда Витанова и
проф. Илияна Мирчева. Новият автор в направление „Изобразително изкуство“
е доц. Даниела Маркова. Направленията „Музика“ и „Конструктивни дейности“
се водят съответно от Росица Христова и доц. Николай Цанев. В
изработването на илюстрациите на новите комплекти за 3 и 4 група участват
както вече познатите на партньорите на издателството художници Зара
Буюклийска и Олга Паскалева , така и художничката Славяна Аргирова.

Издателска къща „Анубис“ участва в партньорство с издателство „Булвест
2000“ и в новия комплект за 3 и 4 подготвителна група „Вики и Ники“, който
е изцяло преработен според приетия през 2016 г. държавен образователен
стандарт и също е внесен за одобрение в МОН.

Всички внесени от „Анубис“ комплекти имат и електронен вариант на
познавателните книжки, който ще може да се ползва безплатно в детските
градини. На него са качени и музикалните произведения за децата,
предвидени в системите.
обратно към всички