Каталог

Новини

Квалификационни курсове за учители на ИК „Анубис“
18.08.17 г.

Квалификационни курсове за учители на ИК „Анубис“

От тази есен издателска къща „Анубис“ ще предложи на педагогическите специалисти нови програми за повишаване на квалификацията. Обучителните програми, които осигуряват кредити за участниците в тях, са одобрени от Министерството на образованието със заповед №РД09-2755/14.07.2017. 

Темите на квалификационните курсове са следните:

  1. Обучението по български език в условия на билингвизъм.
  2. Функция на учебника по български език за комплексното развитие на комуникативната и лингвистичната компетентност на учениците.
  3. Иновативни педагогически стратегии за формиране на ключови компетентности за предучилищна възраст в контекста на новите Държавни образователни стандарти и в условията на интерактивна учебна среда.
  4. Разработване на система от проектни, домашни и тестови задачи в контекста на ключовите компетентности по природни науки и в съответствие с новите учебни програми – фактор за повишаване качеството на обучението по природни науки.
  5. Развитие на ключови компетентности у ученици в начален етап в контекста на новите учебни програми.
  6. Мултимедията като интеграционна част от образователния процес. Смесено преподаване (Blended learning).

Очаквайте повече подробности за провеждането на курсовете тази есен!

обратно към всички