Каталог

Новини

ИК „Анубис“ с учебници на английски и немски език за 9. клас
01.08.18 г.

ИК „Анубис“ с учебници на английски и немски език за 9. клас

Издателска къща „Анубис“ подготви и ще осигури учениците в 9. клас за новата учебна година с учебни помагала на английски и немски език по 5 учебни предмета. Тези помагала могат да се ползват във всички училища с интензивно изучаване на чужд език според възможностите на преподавателския състав. Предметите, по които учителите ще могат да преподават на чужд език с продуктите на ИК „Анубис“ са: история и цивилизации (английски език); география и икономика (английски език); физика и астрономия (английски език); биология и здравно образование (английски език); химия и опазване на околната среда (английски и немски език).

В тези учебни помагала са представени всички уроци за нови знания, като всеки урок е разположен на един разтвор (две страници). Той съдържа кратък адаптиран текст за новите знания, речник на термините с включена транскрипция и практически задачи за използване на най-важната лексика от урока. Към помагалата са подготвени като приложения английско-английски речници с включени всички имена и понятия, използвани в текстовете.

Вижте учебните помагала

 

Учебни помагала по история и цивилизации, география и икономика, биология и ЗО, химия и ООС, физика и астрономия на английски и немски език за 9. клас

 

Учебните помагала са предназначени за учениците в 9. клас, които са изучавали английски/немски език интензивно. Разработени са с активното участие на учители, преподаващи предмета на съответния чужд език. Те:

  • следват съдържанието на учебната програма по съответния учебен предмет
  • съдържат адаптирани текстове за усвояване на новите знания и понятия на английски/немски език към всеки урок
  • включват упражнения за овладяване и затвърдяване на специфичната лексика и практическото овладяване на езика
  • развиват функционалната грамотност чрез работеща методика за преподаване на предмет на чужд език
  • обогатяват активния речник на ученика
  • използват се едновременно със съответния учебник на български език

Всеки урок е представен на две страници с помощта на ясен алгоритъм:

  • кратък адаптиран текст за новите знания
  • английско-български/немско-български речник на имената и понятията
  • разнообразни задачи за индивидуална и екипна работа, които развиват уменията за усвояване на специализирани знания на чужд език и разширяват езиковите компетентности на учениците

Към помагалата са подготвени като приложения английско-английски/немско-немски речници, включващи всички имена и понятия, използвани в тях. Тези приложения ще се дават като бонус на учителите, избрали да работят по съответното учебно помагало.

 

 

History and Civilizations
Student's Book


Автори: К. Табакова, И. Илиев, П. Календерова
Преводач: М. Лулейска, П. Календерова-Русева
Редактор на английски език: Матилда Ангъс

 

Вижте страници от помагалото на английски език ТУК

 

 

     
 

Geography and Economics
Student's Book


Автори: А. Попов, П. Лаков, Е. Илиев, М. Жечева
Редактор на английски език: Нели Петрова

 


Вижте страници от помагалото на английски език
ТУК

     
 

Physics and Astronomy
Student's Book


Автори: Г. Дянков, Е. Златкова
Редактор на английски език:
Риа Атанасова

 

Вижте страници от помагалото на английски език ТУК

     
 

Chemistry and Environmental Protection
Student's Book

Автор: Марияна Карамитева
Редактор на английски език: Магдалена Дочева

 

Вижте страници от помагалото на английски език ТУК

     
 

Chemie und Umweltschutz
Lehrwerk


Автор: Стефка Петкова
Редактор на немски език:
Цая Йолова-Гласерман

 

Вижте страници от помагалото на немски език ТУК

     
 

Biology and Health Education
Student's Book

Автори: М. Шишиньова, И. Враджалиева, Л. Банчева
Преводач: Гергана Георгиева
Редактор на английски език: Незабравка Тренева


Вижте страници от помагалото на английски език
ТУК

 

обратно към всички