Каталог

Наръчник за работа с комплекта материали "Приятели с най-малките"

Предмет Комбинирани предмети
Клас Яслена група ДГ (2-3)
Тип издание Учебни помагала
Автори Н. Витанова, К. Гетова, К. Йорданова
ISBN 9789544269104

Настоящата книга е насочена към педагозите, медицинските сестри, възпитателите и родителите, избрали да работят с комплекта материали "ПРИЯТЕЛИ С НАЙ-МАЛКИТЕ", предназначен за 2–3-годишни деца. Този нов продукт на издателска къща "Анубис" е част от успешната програмна образователна система "ПРИЯТЕЛИ" за предучилищна подготовка и възпитание на 3–7-годишни деца. Отворена към промени и иновации, които да отговарят на съвременното развитие и личностните потребности на нашите деца, системата остава вярна на своето послание – във всеки момент ДЕТЕТО ДА СЕ ЧУВСТВА ДОБРЕ. С особено внимание и с желание за успешно приобщаване на най-малките ни приятели авторският екип разработи този креативен комплект, който включва:

  • папка с 30 индивидуални тематично разработени картони за работа на всяко дете. Образователното съдържание в тях активира сензитивния потенциал на детето да оперира с перцептивни образи и нагледни представи. Стимулирането на детското любопитство към образи, форми, цветове се реализира чрез забавни игрови дейности и илюстрации, които подпомагат емоционалните възприятия и желанието за общуване у децата;
  • комплект табла за фронтална работа. Те са тематично обвързани с индивидуалните картони на децата, дават възможност за дообогатяване и разширяване на представите и възприятията на децата;
  • допълнителни игрови материали за групови и индивидуални занимания на децата. Чрез играта, манипулативно и практически децата извършват познавателни и умствени дейности, които развиват логическото им мислене, творческото им въображение, уменията им за общуване;
  • компактдиск със специално разработени и подбрани произведения към комплекта;
  • наръчник за работа с 2–3-годишните деца. Насочен е към всички възрастни с цел да ги ориентира и улесни при използването на материалите от комплекта. В него се предлага и примерна методическа разработка за работа с картоните, съобразена с годишното разпределение на тематичните задачи и дневния режим. Така в съдържателен план и чрез практически насочения замисъл се предвижда не само активна подкрепа за децата, но и за техните родители, за педагозите и специалистите, работещи с тях.

    Надяваме се, че заедно ще успеем да реализираме постижими цели с трайни резултати. Ще сме удовлетворени от постигнатото и ще продължим да отговаряме на предизвикателствата на времето – ЗА ПОВЕЧЕ ДЕТСКИ УСМИВКИ!