Каталог

Математика за 2. клас (учебник)

Предмет Математика
Клас 2. клас
Тип издание Учебници и учебни тетрадки
Автори Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева
ISBN 9786192151355
Купи

Учебникът е разработен от водещи университетски специалисти в областта на методиката на обучение по математика и от учители новатори с дългогодишен опит в началния етап на обучение. При разработване на учебното съдържание авторите са се ръководили от утвърдени методически концепции.
 

Учебникът съдържа 106 урока при годишен хорариум 112 учебни часа 50 – за нови знания, 38 – за упражнение, 15 – за обобщение и преговор, 3 – за проверка и оценка на усвоените знания. В уроците са заложени знанията и уменията, които трябва да има ученикът в края на 2. клас. Централно място в учебника заемат аритметичните знания – събиране и изваждане до 100 и таблично умножение и деление. За да се постигне трайно усвояване на алгоритмите за събиране и изваждане на двуцифрени числа, в уроците за нови знания са дадени таблици, схеми, подходящо илюстриране, а в уроците за упражнения – разнообразни тренировъчни примери и текстови задачи. Умножението и делението се разглеждат паралелно, като се подчертава обратимостта на двете действия. 

 

Геометричните знания се изучават в единство с аритметичните и се прилагат във всеки урок.  Особено внимание е отделено на четенето с разбиране чрез изграждане на системата за решаване на текстови задачи. Постепенно се преминава от решаване на елементарни към решаване на съставни текстови задачи със съкратен запис на условието. 
 

С учебника всяко дете получава безплатно ламинирано картонено приложение за многократно писане. Използването му в учебния процес улеснява усвояването на аритметичните действия.