Каталог

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 2. клас

Предмет Физическо възпитание и спорт
Клас 2. клас
Тип издание Материали за учителя
Автори Елена Джамбазова, Силвана Ингелска
ISBN 9789541811764

Книгата за учителя е методическо помагало, в което могат да се намерят нормативни документи, на чиято основа трябва да се реализира физическото възпитание в началното училище. Направена е кратка характеристика на всички средства за физическо възпитание, отразени в програмата, и на методическата последователност за овладяването им от учениците. Посочени са най-често допусканите от тях грешки и начини за отстраняването им. Дадени са насоки за организирането на учениците при всяко упражнение, за затвърдяване и усъвършенстване на движенията. Опани са примерни стационарни комбинации и игри. Приложена е таблица за оценяване на физическата дееспособност на учениците.