Каталог

Изобразително изкуство за 2. клас

Предмет Изобразително изкуство
Клас 2. клас
Тип издание Учебници и учебни тетрадки
Автори Б. Дамянов, О. Занков, Д. Маркова, Е. Георгиева
ISBN 9786192151348
Купи

Учебникът съдържа 8 глобални теми, структурирани в 48 учебни часа: 20 – за нови знания, 26 – за упражнения и практически дейности, 2 – за диагностика. Темите са разработени по увлекателен начин и са подкрепени с богат илюстративен материал, включващ както образци от майстори на изобразителното изкуство, така и детски творби. Оформлението му допринася за формиране на естетическа култура у ученика. Знанията се въвеждат под формата на игри, беседи и наблюдения. Изобразителните умения се развиват чрез разнообразни задачи за моделиране, изрязване и комбиниране, апликиране, рисуване, отпечатване. Ученикът има възможност да се включва в обучението активно, да проявява инициативност и творчество. 

Атрактивните пиктограми, цветовите маркери и организацията на страниците допринасят за бързата и лесна ориентация на малкия ученик в дейностите, които предстои да извърши.


Изобразителните задачи осъществяват междупредметни връзки като подкрепят подготовката по български език и литература, математика, околен свят. 


Използването на учебника гарантира осъществяване на интерактивност в обучението.