УЕБИНАРИ

Запис на проведени уебинари през септември и октомври

▶ COVID, с който живеем и ще живеем …

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Ролята на изкуството и креативното мислене в обучението

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Дигитални ресурси за проверка и самопроверка

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Лидерство на учителя в дигитална среда на обучение

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Да играем заедно - възможности за учене и забавление в предучилищна възраст

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Техники за справяне с тревожността при децата

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Електронни ресурси в помощ на учителя от детската градина – разработване и използване

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Работа с виртуална бяла дъска и електронни мисловни карти

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Образование на бъдещето. Професии на бъдещето в сферата на образованието

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Вътрешната квалификация в ДГ – време за планиране и организиране

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Адаптация на децата на старта на новата учебна година в новото реално

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Как да моделираме урока в класноурочна или онлайн среда?

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Първи стъпки в Teams – практически насоки и упражнения. Видео 2

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Ресурсна обезпеченост на обучението по БДП в предучилищна възраст в системата Приятели

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Как да изградим екип от новосформирания клас – 1., 5., 8. клас

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================

 

▶ Първи стъпки в Teams – практически насоки и упражнения

-----------------------------------------------

 

=========================================================================================