Каталог

В помощ на

Избираеми учебни часове за 2. клас

 

 

Езиково пътешествие. Учебно помагало по български език зa избираемите учебни часове за 2. клас

Автори: С. Здравкова, М. Ачева
Страници: 68
ISBN: 978-619-215-166-9

Файлове:

Изтегли DOC: > ТУК <

 То съдържа 32 теми, по една за всяка учебна седмица. В него са включени:
● интерактивни упражнения и тестови задачи
● игрословици и кръстословици
● материали за създаване на устни и писмени текстове
● гатанки, стихотворения, художествени текстове
● атрактивни зрителни опори за стимулиране на речевата активност.

 

 

  

Пъстра математика. Помагало за избираемите учебни часове за 2. клас

Автори: Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева 
Страници: 48
ISBN:  

Файлове:

Изтегли PDF (1 час): ТУК <

Изтегли PDF (2 часа): > ТУК <

Изтегли DOC (1 час): > ТУК < 

Изтегли DOC (2 часа): > ТУК <

Помагалото подпомага усвояването на предвиденото учебно съдържание по актуалната учебна програма за 2. клас и предоставя теми за разширена и допълнителна подготовка.
В него са включени:
● 42 теми за нови знания и упражнения
● разнообразни подходи за успешно усвояване на предвидените математически знания
● геометрични и логически задачи за развиване на въображението и за обогатяване на социалния опит на децата
● нестандартни задачи за подготовка за математически състезания.

 

Малки изследователи за 2. клас. Учебно помагало по околен свят за избираемите учебни часове  

Малки изследователи за 2. клас. Учебно помагало по околен свят за избираемите учебни часове

Автори: И. Мирчева 
Страници: 32
ISBN: 978-619-215-110-2

Файлове:

Изтегли DOC  > ТУК < 

Чрез разнообразните практически дейности ученикът:

  • събира информация и проучва факти
  • извършва опити
  • наблюдава и регистрира данни
  • моделира обекти
  • учи, докато играе
  • работи самостоятелно и в екип
  • развива уменията си за общуване
 
Помагалото е предназначено за:
  • работа в клас
  • работа в смесени класове
  • целодневна форма на обучение
Може да се използва и за работа във факултативните учебни часове