Каталог

В помощ на

Примерни годишни разпределения за избираемите учебни часове за 1. клас
  

 

EЗИКОВО ПЪТЕШЕСТВИЕ

Автори:
С. Здравкова, М. Ачева
Страници: 68
ISBN: 978-619-215-104-1

Файлове:

Изтегли DOC: > ТУК <

Помагалото Езиково пътешествие допълва и разширява усвояването на предвиденото учебно съдържание по актуалната учебна програма за 1. клас. 

В него са включени: 
● 32 теми, които следват логиката и реда на буквите в буквара и учебните тетрадки 
● разнообразни подходи за успешното усвояване на предвиденото учебно съдържание 
● упражнения, свързани с правописа и лексикалното значение на думите, с правилното записване на изреченията и за работата с текста 
● гатанки, римушки, кръстословици, игрословици и верижки 
● тестови и творчески задачи с букви, думи, изречения и текстове 
● интересни и забавни илюстрации, които пресъздават социалния свят на децата и стимулират речевата им активност.

 

  

Пъстра математика за 1. клас 

Автори: Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева
Страници: 32
ISBN: 978-619-215-020-4

Файлове:

Изтегли PDF: ТУК <

Изтегли DOC: > ТУК <

Учебното помагало е предназначено за текущи упражнения по математика в 1. клас с атрактивно представяне на 29 теми. Редът на темите съответства на актуалната учебна програма на МОН.

В помагалото са включени разнообразни занимателни задачи, насочени към запознаването с числата, с действията събиране и изваждане до 20, с мерните единици килограм, сантиметър и час. Геометричният материал, предвиден в програмата, присъства във всяка тема. Особено внимание е отделено на логическите и нестандартните задачи. За развиване на фината моторика в помагалото са предвидени места за писане, чертане, рисуване и оцветяване.

Книжката е подходяща за самостоятелна работа на първокласниците както вкъщи, така и в часовете за самоподготовка при целодневната организация на учебния процес.

 

МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ           за 1. клас  

МАЛКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ за 1. клас

Автори: И. Мирчева
Страници: 32 + 12 приложение
ISBN: 978-619-215-101-0

Файлове:

Изтегли DOC: > ТУК <

ПОМАГАЛОТО СЪДЪРЖА:

25 теми, разпределени в четири части, за детския свят, селището, природата и празниците
● изследователски задачи и познавателни игри за индивидуална и групова работа
● седем цветни приложения
 
ЧРЕЗ РАЗНООБРАЗНИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ УЧЕНИКЪТ:
● използва личния си опит
● наблюдава и класифицира различни обекти
● извършва собствени проучвания
● развива уменията си за общуване
 
ПОМАГАЛОТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА:
● работа в клас
● работа в смесени класове
● целодневна форма на обучение
 
Може да се използва и за работа във факултативните учебни часове.