Каталог

Вики и Ники. Книга за учителя по български език и литература 3. ПГ

Автори С. Здравкова, И. Павлова
ISBN

В книгата за учителя са представени методически насоки за реализиране на педагогическите ситуации и годишно тематично разпределение по всяко образователно направление. По този начин авторският екип на поредицата познавателни книжки „Вики и Ники“ подпомага и улеснява работата на учителя при планиране и реализиране на педагогическите ситуации по теми и постигане на очакваните резултати. Ясно са идентифицирани междупредметните връзки и дейностите, свързани с проследяване на напредъка и постиженията на всяко дете.

Електронният образователен ресурс към поредицата, изграден на основата на сезонния принцип, дава възможност на учителя да подбира подходящите за всяка педагогическа ситуация занимателни игри и упражнения, интерактивни задачи за развитие на логическото мислене, аудиозаписи на музикални и литературни творби, за да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с децата. Всички материали се обогатяват периодично и се намират в елентронната книжка Вики и Ники на сайта на издателството: http://anubis.bg/. След регистрация с предоставени потребителско име и парола в Електронни учебници всеки потребител може да използва тези интелектуални ресурси.

Линк за сваляне на книгата ТУК