Каталог

Български език и литература. Четене с разбиране 3. клас

Предмет Български език и литература
Клас 3. клас
Тип издание Учебни помагала
Автори С. Здравкова, Т. Власева
ISBN 9789544269821
Купи

Заглавието е част от поредица учебни помагала, които предлагат иновативни стратегии за четене с разбиране за 2., 3. и 4. клас. С тях учениците получават необходимата подготовка за успешно представяне на националното външно оценяване по български език и литература в края на 4. клас.

 

Какво съдържа учебното помагало?

 • 15 тематични разработки, които съдържат жанрово разнообразни текстове и атрактивни задачи, конструирани така, че да предизвикват интерес и желание за работа у третокласниците
 • 7 контролни теста за текуща проверка
 • Приложение с указания за работа, допълнителни задачи и ключ с верните отговори


Кои стратегии за четене с разбиране се формират?

 • Откриване на прилики и разлики между текстове
 • Установяване на проблеми и решаването им
 • Обобщаване и изразяване на най-важното в резюме
 • Правене на предположения
 • Съпоставяне на различни гледни точки
 • Проверка и корекция на разбирането


Какви умения придобиват учениците?

 • Намират и маркират ключови думи и изрази в текста
 • Трансформират текст чрез замяна и разместване на думи и изречения
 • Конструират собствен текст по опори
 • Обработват информация от текст с помощта на таблици
 • Създават илюстрации по текстова опора
 • Овладяват и прилагат стратегии за четене и за самооценяване
   


Издателска къща "Анубис" и авторският колектив, под ръководството на проф. Стойка Здравкова, 
Ви пожелават успешна и приятна работа.