Каталог

Заявки

Документи свързани със заявка на учебници и учебни помагала

Изберете файлов формат

Официални писма

 • Писмо до кмет/директор на ДГ
 • Договор детски градини 2014/2015 г.

Заявки за яслени групи – 2–3-годишни деца за учебната 2014/2015 г.

 • Заявка за отделни учебни помагала
 • Заявка за комплекти учебни помагала

Заявки за 1. група в ДГ 2014/2015 г.

 • Заявка за комплекти учебни помагала
 • Заявка за отделни учебни помагала

Заявки за 2. група в ДГ 2014/2015 г.

 • Заявка за комплекти учебни помагала
 • Заявка за отделни учебни помагала

Учебни помагала за 3. подготвителна група в ДГ 2014/2015 г.
(одобрени със заповед № РД 09-227 от 04.03.2010 г.)

 • Заявка за комплекти учебни помагала
 • Заявка за отделни учебни помагала

Учебни помагала за 4. подготвителна група в ДГ 2014/2015 г.
(одобрени със заповед № РД 09-289 от 05.03.2008 г.)

 • Заявка за комплекти учебни помагала
 • Заявка за отделни учебни помагала

Учебни помагала ВИКИ И НИКИ за 3. и 4. подготвителна група в ДГ 2014/2015 г. – НОВО (одобрени със заповед № РД 09-121/29.01.2014 г.)

 • Заявка за комплект 3. подготвителна група
 • Заявка за комплект 4. подготвителна група

Учебници и учебни помагала 1.–7. клас за 2014/2015 г.

 • Писмо до кмет/директор
 • Договор 1.–7. клас
 • Формуляр заявка 1.–7. клас

Немски език 8. – 10. клас 2014/2015 г.

 • Формуляр-заявка за учебен комплект LAGUNE

Внимание: Адресите за изпращане на документите са различни в зависимост от района и са посочени в рубриката "Контакти/Представителства в страната" в този сайт, както и в заявката във формата MS EXCEL.

Заявките във формат MS EXCEL улесняват изчисленията. В тези файлове попълнете само оцветените в жълто полета, след което разпечатайте. Останалите данни попълнете ръчно.