Каталог

Заявки

Документи свързани със заявка на учебници и учебни помагала

Изберете файлов формат

 

Внимание: Адресите за изпращане на документите са различни в зависимост от района и са посочени в рубриката "Контакти/Представителства в страната" в този сайт, както и в заявката във формата MS EXCEL.

Заявките във формат MS EXCEL улесняват изчисленията. В тези файлове попълнете само оцветените в жълто полета, след което разпечатайте. Останалите данни попълнете ръчно.

Важно! Ако използвате Word и Excel от офис пакет 2010 и 2013.
При първоначално стартиране на избрания от Вас файл в горната част на прозореца (в Excel и Word) се появява жълта лента Protected View.

Моля, изберете бутона Enable Editing, за да продължите с въвеждането на данните във формулярите.